Po jakim czasie zwraca się koszt poprawnie wykonanej izolacji?

Jednoznaczna odpowiedź na pytanie dotyczące opłacalności izolacji termicznej w budynku jest wbrew pozorom bardzo trudna do udzielenia. Dyskusyjna jest przede wszystkim kwestia tego, czym jest poprawnie wykonana izolacja. Przyjmijmy, że poprawnie wykonana izolacja obniża współczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych Umaks. do poziomu 0,25 W/(m2·K), czyli takiego, jaki jest obecnie wymagany w nowym budownictwie mieszkaniowym. Jest to oczywiście czysto subiektywne kryterium, przyjęte na potrzeby niniejszego tekstu.
Oczywistym jest, że im gorsza jakość budulca ścian, tym warstwa izolacyjna musi być bardziej obfita, a co za tym idzie, droższa. Grubość izolacji wynika także z jej rodzaju – w przypadku lepszych jakościowo materiałów może to być 10 cm, grubość warstwy tańszych, bardziej popularnych materiałów, takich jak styropian, może wynieść nawet ponad 20 cm. Jeżeli warstwa izolacyjna będzie zbyt gruba, wówczas ściana będzie zdecydowanie lepiej izolowana, ale koszt całej operacji może być zbyt wysoki. Trudno wówczas uznać taką izolację za optymalną.
Nie należy także zapominać o pozostałych czynnikach, które mają realny wpływ na ilość energii cieplnej koniecznej do komfortowego mieszkania. Są to przede wszystkim parametry izolacyjne okien, drzwi oraz dachu, izolacja fundamentu, kształt budynku oraz pokrycia dachowego lub rozkład poszczególnych pomieszczeń względem stron świata. Do tego należy dodać wielkość poszczególnych przegród wewnętrznych oraz ich ekspozycję na światło słoneczne, grubość i rodzaj ewentualnego wcześniejszego ocieplenia budynku, a nawet sposób ogrzewania budynku zimą.
Z tego względu przyjmuje się, że poprawnie wykonana izolacja powinna się zwrócić po kilku latach, jednakże – jak łatwo się domyślić – bez konkretnych liczb są to jedynie dane szacunkowe. Po prostu liczba zmiennych jest zbyt duża, żeby można było otwarcie określić wysokość potencjalnych oszczędności. Dlatego decyzję o dociepleniu budynku warto podjąć po konsultacji z zaufanym specjalistą, który nie tylko doradzi w kwestii wyboru metody termoizolacji, ale przede wszystkim weźmie pod uwagę wszystkie dodatkowe, wyżej wymienione czynniki.