Czym są mostki termiczne?

Mostki termiczne są takimi miejscami w wewnętrznych oraz zewnętrznych przegrodach budowlanych, które posiadają podwyższony współczynnik przewodzenia ciepła. Innymi słowy, przez mostki termiczne następuje ucieczka ciepła z pomieszczenia, co jest jednoznaczne z punktowym wychłodzeniem przegrody. Im powierzchnia mostka większa, tym większe straty ciepła. Niestety, utrata ciepła nie jest jedyną niedogodnością związaną z mostkami termicznymi. O wiele gorsze jest skraplanie się pary wodnej w jego najbliższym sąsiedztwie. Dzieje się tak zawsze w przypadku niskich temperatur panujących na zewnątrz. Niska temperatura w pobliżu mostka termicznego połączona z obecnością wilgoci z pewnością przyczyni się do powstania pleśni w pomieszczeniu.
Znaczne podwyższenie współczynnika przewodzenia ciepła może być spowodowane błędami konstrukcyjnymi budynku lub któregoś z jego elementów oraz błędami polegającymi na niedostatecznym dociepleniu danej przegrody. Z tego względu mostki termiczne powstają zazwyczaj wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko niedostatecznej termoizolacji – w narożnikach pomieszczeń, na wysokości wieńców oraz nadproży, w okolicach parapetów, za względu na niskiej jakości okna oraz drzwi czy w miejscach osadzenia balkonów. Warto jednakże pamiętać, że całkowite wyeliminowanie mostków termicznych jest niemożliwe, chociażby ze względu na kształt bryły budynku czy różne rodzaje materiałów, z których może on być zbudowany. Z tej przyczyny projektant zobowiązany jest do uwzględnienia ich wpływu w tworzeniu bilansu cieplnego budynku – wynika to z przepisów Prawa budowlanego.