Jak ocieplić ścianę działową?

Izolacja ścian warstwowych

Ścianki działowe oddzielają w budynkach różne wnętrza. W niniejszym artykule odpowiadamy na pytanie, jakie izolacje sprawdzają się na nich najlepiej. Przy czym warto zaznaczyć, że zadaniem owych materiałów jest nie tyle ocieplenie ścian, co przede wszystkim ograniczenie hałasów, które mogą przedostawać się z jednego wnętrza do drugiego w tym samym budynku. Oczywiście niekiedy izolację kładziemy na ścianie działowej również w celu ogrzania pomieszczenia. Ma to miejsce w sytuacji, gdy sąsiaduje ono z nieocieploną częścią obiektu. Z całą pewnością należy stwierdzić, że do najlepszych izolacji, na jakie możemy się zdecydować w tym przypadku, należą wełna mineralna oraz ekofiber. Poniżej przedstawiamy ich charakterystykę. Doradzamy też, w jaki sposób najlepiej zaizolować ściany działowe.

Warto tutaj zaznaczyć, że specjaliści nie zalecają pokrywać ścian działowych styropianem, gdyż z jego powodu dochodzi do zjawiska bocznego przenoszenia hałasu. Oznacza to, że materiał ów zmniejsza izolacyjność akustyczną ścian. Co ważne, ścianka działowa dzieląca różne mieszkania w budynku musi spełniać wymagania, które reguluje norma PN-87/B-02151.03 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach”. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych”. Według owej normy wartość dla ścianki działowej (bez drzwi) to 52 dB.

Płyty wełny mineralnej

Znakomitą izolacją, którą kładziemy na ściankach działowych, jest wełna mineralna. Występuje ona pod różnymi postaciami, w tym jednak wypadku specjaliści doradzają użyć płyt (najlepiej półtwardych albo miękkich). Ich grubość jest taka sama jak styropianu, jednakże znacznie lepiej chronią pomieszczenie przed przedostaniem się do niego dźwięków z innego wnętrza. Poza tym charakteryzują się wyjątkową lekkością, ich masa to bowiem jedynie 25 kg/m2. Do zalet wełny mineralnej należy także niepalność. Co więcej, jest to materiał niezwykle sprężysty, co oznacza, że nie musimy tworzyć w nim kanałów, aby poprowadzić przewody elektryczne. Montaż płyt uchodzi za bardzo łatwy do wykonania. Po prostu za pomocą elastycznych płyt izolacyjnych wypełniamy przestrzeń pomiędzy słupkami.

Granulat celulozowy Ekofiber

Dzięki swojej znakomitej izolacyjności akustycznej granulat celulozowy ekofiber świetnie się sprawdza jako materiał, który umieszczamy na ścianie działowej. Szczególnie warto go położyć właśnie na tych ścianach, które sąsiadują z pomieszczeniami pozbawionymi termoizolacji. Co więcej, charakteryzuje się on ognioodpornością (kategoria ogniowa B2 według normy DIN 4102). Poza tym zabezpiecza pomieszczenie przed grzybami i pleśniami.