Czym jest współczynnik przenikania ciepła?

Współczynnik przenikania ciepła pozwala nam określić, ile ciepła przenika przez daną przegrodę cieplną (czyli zarówno przez ściany, jak i drzwi, okna, dach). Jego symbolem jest U, natomiast jednostką – W/(m2K). Dzięki temu parametrowi możemy porównywać ze sobą różnego rodzaju izolacje. Pozwala on nam ustalić straty cieplne. Najskuteczniej izolują ciepło materiały, których współczynnik przenikania ciepła jest niski. Parametr ów uwzględnia nie tylko rodzaj izolacji, ale też np. grubość. Jego wartość wzrośnie w przypadku, gdy przegroda jest nieszczelna bądź pojawiły się mostki termiczne.

Współczynnik przenikania ciepła pięciocentymetrowej warstwy ekofibru wynosi 0,71 W/(m2K), natomiast dwudziestocentymetrowej 0,19 W/(m2K). To dowód na to, że materiał ów znakomicie izoluje ciepło. Dla porównania w przypadku styropianu wartość ta wynosi 0,81 W/(m2K) dla warstwy o grubości 5 cm i 0,218 W/(m2K) dla warstwy o grubości 20 cm. Według badań ekofiber ma także przewagę nad wełną skalną. W budynku, w którym został zastosowany ten pierwszy materiał, zużycie energii jest mniejsze nawet o 1/3 niż w takim, który ocieplono właśnie przy użyciu wełny skalnej.

Polskie prawo określa, jaka powinna być termoizolacyjność budynków. Górny pułap współczynnika przenikania ciepła dla zewnętrznych ścian to 0,25 W/(m2K). Oczywiście uwzględniane są nie tylko materiały izolacyjne, ale również materiały, z jakich wykonane zostały ściany, a także temperatura wewnętrzna budynków.